Bevorderen Maatschappelijke Deelname

Ontdek hoe het re-integratietraject "Bevorderen Maatschappelijke Deelname" je helpt bij het overwinnen van belemmeringen en het vergroten van je zelfvertrouwen, zodat je actief kunt deelnemen aan de maatschappij.


Wat houdt Bevorderen Maatschappelijke Deelname in?

In de participatiemaatschappij is het streven dat iedereen gelijke kansen heeft om deel aan te nemen aan de maatschappij. Zeker ook op het gebied van werkgelegenheid. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat je actief deelneemt aan de maatschappij. Soms zijn er drempels of fysieke barrières die dit voor jou bemoeilijken. 

In een traject Bevorderen Maatschappelijke Deelname brengen we in kaart welke belemmeringen jij ervaart om te komen tot een goede deelname in de maatschappij. Wat is er nodig om jouw zelfvertrouwen en zelfstandigheid zo te vergroten dat je weer actief kunt deelnemen. Hoe kunnen we je ondersteunen en coachen om je weer daadkrachtig te maken. Ook kunnen we kijken welke hulp en middelen er voor jou zijn om deelname binnen jouw omgeving mogelijk te maken.

Door je netwerk te vergroten en een actieve rol in te nemen in dit netwerk, word je actief betrokken. Dit kan door een actieve rol in buurtinitiatieven, verenigingen, vrijwilligerswerk of een rol bij een andere maatschappelijke organisatie. Zo ervaar je voldoening en zingeving en creëer je een structuur in je activiteiten die mogelijk kunnen leiden naar een betaalde baan. 

Odoo • Tekst en afbeelding

Bevorderen Maatschappelijke Deelname bij Ascenditur

Wij zijn ons heel bewust dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om tot een actieve maatschappelijke deelname te komen. Zeker als er op het persoonlijke vlak serieuze belemmeringen zijn is deze stap vaak behoorlijk groot.

Bij Ascenditur hebben we dan ook veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie en hulpvragen. Je krijgt bij ons persoonlijke begeleiding en coaching die jij nodig hebt om vertrouwen te krijgen om de stap naar de maatschappij te maken. Iemand die goed naar jou luistert en aanvoelt wat, in welk tempo, mogelijk is. 

Naast jouw eigen ideeën en netwerk beschikken wij over een groot netwerk van organisaties, instellingen en initiatieven die jou een warm welkom kunnen bieden. Zij geven je een kans  om de eerste stappen in de maatschappij te maken én begeleiden jou ook in een nieuwe omgeving. Samen zorgen we ervoor dat we een activiteit vinden die goed bij jou past, zodat het een positieve ervaring wordt.

Odoo + afbeelding en tekst

Wat werkt voor jou?

Bekijk onze brochure "Wat werkt voor jou?" waarin we uitleggen wat we doen en waarin de Ascenditur route wordt omschreven die we met iedere re-integratiekandidaat doorlopen.

Meer weten over Bevorderen Maatschappelijke Deelname?

Neem gerust contact met ons op.