Werkfit Maken

Een 'Werkfit Maken' re-integratietraject is een traject dat vanuit het UWV wordt aangeboden waarbij het kunnen werken centraal staat. Het doel van een 'Werkfit Maken' traject is om je dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.


Wat is een 'Werkfit Maken' re-integratietraject?

Op het moment dat je aan de slag gaat met een Werkfit Maken traject dan heb je vaak al een behoorlijke route afgelegd. Meestal een route met ups en downs. Werkfit Maken is een traject om je verder voor te bereiden om een duurzame plek te vinden op de arbeidsmarkt. 

Binnen een traject is er aandacht om persoonlijke belemmeringen te verkleinen of om er op een goede manier mee te leren omgaan. Tevens is er aandacht voor de vaardigheden en houding die nodig is om succesvol te zijn in het werk. Ook het vraagstuk welk werk en welke werkomstandigheden voor jou passend zijn kunnen een onderdeel zijn van het traject. Kort gezegd is er aandacht voor persoonlijke effectiviteit, werknemersvaardigheden en arbeidsmarkt positie.

Een belangrijke succesfactor bij een Werkfit Maken traject en bij werken in algemene zin is dat het passend is bij jou als persoon. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van jouw omstandigheden en jouw individuele behoeften. Alleen door kansen te vinden die écht bij jou passen kom je tot duurzaamheid.

Odoo • Tekst en afbeelding

Re-integratie bij Ascenditur

Duurzaam inzetbaar worden staat bij ons centraal. Dat betekent dat we uitgebreid stil staan bij jouw inzetbaarheidsprofiel. Dit doen we door goed naar jou te luisteren en kijken wat voor jou werkt. 

In eerste instantie bieden we ondersteuning bij jouw persoonlijke hulpvragen. Doordat wij werken met een uitgebreide groep van specialistisch behandelaren, hebben we voor elke hulpvraag iemand die je passende ondersteuning kan bieden. Dit kan betrekking hebben op fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid, zaken die spelen in je sociale omgeving, maar ook bijvoorbeeld hulp bij je financieel-economische situatie.

In tweede instantie brengen we uitgebreid in kaart wat voor jou passend kan zijn. Hierbij kijken we naar jou als persoon,  je mogelijkheden en onmogelijkheden en wat je graag wil. Uiteraard staan we ook stil bij wat je nodig hebt (mede in financiële zin). Zo bepalen we samen wat kansrijk voor je is en wat vanuit alle perspectieven passende kansen voor duurzame inzetbaarheid zijn.

Als we dat weten gaan we zorgen dat je ervaring kunt opdoen in de geselecteerde richting. Dit kan door vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek of proefplaatsing, maar ook door direct te solliciteren op vacatures. Welke optie we hiervoor kiezen hangt af van waar jij op dat moment het meeste aan toe bent. Uiteindelijk is het belangrijk dat we toewerken naar een kansrijke re-integratie, die ervoor zorgt dat je langdurig aan de slag kunt blijven.

Odoo + afbeelding en tekst

Wat werkt voor jou?

Bekijk onze brochure "Wat werkt voor jou?" waarin we uitleggen wat we doen en waarin de Ascenditur route wordt omschreven die we met iedere re-integratiekandidaat doorlopen.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in

Maak kennis met onze organisatie door middel van een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.